Kauneushoitola Paulette

Kauneushoitola

Paulette

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 23.2.2023
Henkilötietolain 5.12.2018/1050:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä 

Kauneushoitola Paulette 
Paulette Liiri
Y-tunnus: 1977073-4
Asematie 26
02700 Kauniainen
p.040-7560930 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta

Asiakasrekisteriin kerätään Kauneushoitola Pauleten asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon. Henkilötietoja kerätään hoitolassa kysyttävällä lomakkeella tai ajanvarauksen yhteydessä.
Rekisteriin kerätään asiakkaan luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. 
Asiakkaalta pyydetään seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, varauksen lisätiedot tai erityistoiveet.
 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee ajanvarauksen puhelimitse tai kun asiakas palvelutilanteessa luovuttaa liikkeelle itsestään henkilötietoja. Edellä mainittujen lisäksi, asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet, sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. 
 Liikkeemme varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi tyypillisesti estää selaimensa asetuksista.
 

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei liikkeessä työskentelevä rekisterinpitäjä siirry harjoittamaan elinkeinoaan ulkopuolisen liikkeen alaisuuteen. 
Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu niin, ettei asiankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. 
 

Rekisterin suojaus

Kauneushoitola Paulette on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, sekä pyrkii asianmukaisin keinoin estämään  asiattomien pääsyn manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.
 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Kauneushoitola Pauleten on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet, sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Henkilö, joka haluaa tarkistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö liikkeelle omakätisesti allekirjoitetussa, tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.
 

Tiedon korjaaminen

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää yritystä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.
 

Muut oikeudet 

Kauneushoitola Paulette pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteri-ja tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa ja sitoutuu oma-aloitteisesti, tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.